غدير اثبات مظلوميت اميرالمومنين امام علي(ع) است...

 

غدير اثبات مظلوميت اميرالمومنين امام علي(ع) است

خطيب و سخنور و استاد دانشگاه و حوزه علميه قم گفت: كلمه غدير مصادف با اثبات مظلوميت اميرالمومنين امام علي(ع) است.

آيت‌الله توكل به مناسبت عيد سعيد غدير خم در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوي اظهار داشت: انسانها در پهنه زندگي اهدافي دارند كه به دو صورت در كلمات افراد و نحوه علكرد آنها نمود و بروز دارد.

وي گفت: در آنجايي كه بحث كلام جلو مي‌آيد نگاه به الفاظ كلامي مي‌كنيم كه فرد از چه الفاظي استفاده مي‌كند و با توجه به الفاظ به اهداف و اهميت اهداف در نظر فرد پي مي‌بريم و در جايي كه عملكرد فرد در كار است نگاه به عملكردش مي‌كنيم و بر طبق عملكرد در مورد فرد نظر مي‌دهيم.

آيت‌الله توكل ادامه داد: قرآن كريم كلام خداوند است و اراده الهي را در كلامش جستجو مي كنيم  و به ميزان تاكيدات باري تعالي پي مي‌بريم كه آن مطلب تا چه اندازه ارزش داردو اهميتش روشن مي‌شود كه عين اين نكات در عمل فرد نيز مد نظر قرار مي‌گيرد كه به اندازه كاربرد ريز نكات در عمل به اهميت مطلب پي مي‌بريم كه موضوع غدير از اين نوع اعمال است.

وي با بيان اينكه پيامبراكرم(ص) از ابتداي جريان غدير تا انتهاي آن نكات ريز و مهمي را مراعات كردند، تصريح كرد: آنچه از اين نكات بر مي‌آيد اين است كه غدير يك واقعه بي‌بديل و بي‌نظير در عالم اسلام است كه پيامبر(ص) همه امكانات جامعه را جمع كرد تا تمام مردم از آن مطلع شوند.

آيت‌الله توكل گفت: از زمان هجرت، پيامبر اكرم(ص) سه بار به مكه مراجعت كردند كه بار اول سال هشتم هجرت به همراه دو هزار نفر، و بار دوم سال نهم هجرت با حدود 10 هزار نفر بود كه اعلام عمومي كردند براي فتح مكه كه افراد بيايند تا قبله گاه مسلمانان را فتح كنند.

وي با اشاره به مراجعت سوم ايشان و واقعه غدير خم نيز عنوان كرد: وقتي رسول‌خدا(ص) خواستند به مكه بيايند اعلام عمومي دادند كه به قولي 124 هزار نفر از خود مدينه همراه ايشان شدند كه اين به غير از 12 هزار نفري بودند كه با اميرالمومنين امام علي(ع) از يمن وارد مكه شدند.

‌آيت‌الله توكل با اشاره به آيه 27 سوره حج گفت: در اين آيه آمده است كه"اي پيامبر در بين مردم براي حج اعلام عمومي كن" و از آيه اينطور بر مي‌‌آيد كه مردم  چه پياده و چه سواره و چه دور و چه نزديك نه تنها براي حج بيايند بلكه آنها بايد خود را به تو برسانند.

وي  با پرداختن به سوره احزاب آيه‌اي كه در رابطه با زنان پيامبر(ص) آمده است نيز عنوان كرد: خداوند در اين آيه اشاره مي‌فرمايند" اي زنان پيامبر شما زنان معمولي نيستيد اگر از شما يك خطاي آشكار سربزند شما را دو برابر عقوبت مي‌كنيم شما هم زن مسلمانيد و هم زن پيغمبر هستيد".

وي با اشاره به حكمت اين موضوع كه پيامبر همه زنان خويش را با هودجها در واقعه غدير آوردند ادامه داد: اين آيه اشارت مي كند كه بين زنان افرادي هستند كه خطاي عظيمي دارند لذا پيامبر(ص) همه زنانشان را با خود به واقعه غدير آوردند تا كه جريان غدير را به عين ببينند و فردا بهانه نكنند كه من نمي‌دانستم و بي‌خبر بودم و اگر كسي به من مي‌گفت با علي(ع) مخالفت نمي‌كردم.

وي ياد‌آور شد: اواخر عمر پيامبر(ص) سران مهاجر و انصار و دو خليفه را با لشگر اسامه به بيرون مدينه فرستادند و خود حضرت و امام علي(ع) ماندند تا خلافت به دست اميرالمومنين علي(ع) برسد اما از زنان پيامبر به آن دو خبر داد كه فلاني و فلاني برگرديد پيامبر(ص) دارد از دنيا مي‌رود و اگر شما نياييد علي كار را تمام مي‌كند.

آيت‌الله توكل ادامه داد: با كار اين زن جريان تاريخ از مسير حق منحرف شد در حالي كه تمام زنان پيامبر(ص) عايشه، ام سلمه و ...شاهد واقعه غدير بودند كه رسول‌خدا(ص) حضرت امام علي(ع) را به عنوان خليفه و وصي و جانشين خويش انتخاب كردند.

وي با تاكيد بر اينكه خطبه غدير را يك بار بدون غرض بخوانيد گفت: اگر يك بار فردي بدون غرض اين خطبه را بخواند مطمئنا شيعه خواهد شد كه در اين خطبه پيامبر(ص) بيش از 40 بار مي‌فرمايند كه علي جانشين من است، علي جانشين بعد از من است، علي وصي من است، علي را خدا نصب كرده، هركه دنبال علي برود اهل نجات است و هركه از او دور شود هلاك است و... .

‌آيت‌الله توكل  با اشاره به حكمت اينكه پيامبراكرم(ص) در واقعه غدير حضرت زهرا(س) را با خود بردند عنوان كرد: او كسي است كه آيه تطهير در شان ايشان نازل شده بطوري كه روايت است بعد از نزول اين آيه پيامبر(ص) 6 و به روايتي 9 ماه كنار خانه حضرت زهرا(س) مي‌ايستادند و اين آيه را قرائت مي‌كردند و حضرت زهرا(س) ر با خود بردند تا اگر خواستند افرادي غدير را انكار كنند شاهدي باشد كه در شان و عظمتش آيه تطهير آمده است.

وي ادامه داد: حضرت علي (ع) روزي از خليفه اول سوال فرمودند كه اگر چند نفر برعليه حضرت زهراشهادت دهند چكار مي‌كني؟ خليفه اول با كمال وقاحت گفت" در حق زهرا حد را جاري مي‌كنم" و اميرالمو منين امام علي(ع) در جواب او گفت: "اگر اينچنين كني از دين خدا بيرون رفته‌اي"" زيرا خداي عالم به طهارت زهرا شهادت مي‌دهد و تو حرف خدا را نگاه نكردي، كه در مقام زهرا آيه تطهير آمده است".

آيت‌الله توكل در رابطه با اينكه چرا پيامبر(ص) سال دهم را براي واقعه غدير انتخاب كردند گفت: زيرا در سال نهم كه اعلام مكه كردند 10 هزار نفر جمع شدند اما در بين اين سال مردم فوج فوج مسلمان شدند و پيامبر(ص) عمدا يك سال عقب انداختند تا شاهدان زياد شوند تا يك عده نتوانند جريان غدير را زير سوال ببرند.

وي با اشاره به فرمايشات نبي‌مكرم اسلام(ص) پيرامون مسائل  ريز چون فوايد ميوه ها و غذاها و...عنوان كرد: اين با عقل انسان سازگار نيست چطور ممكن است فردي پيرامون جزئي‌‌ترين مسائل اين چنيني سفارش و تاكيد داشته باشد اما مسئله امامت و رهبري بعد از خويش را ناديده بگيرد.

آيت‌الله توكل گفت: وقتي به سفري مي‌خواهيد برويد فردي امين را براي مراقبت از خانواده تان مي‌گذاريد چطور فكر شما به اين مي‌رسيد و حال اينكه برخي بياند و بگويند پيامبر(ص) رفتند و جانشيني بعد از خود انتخاب نكرده وجامعه اسلامي را بدون رهبر رها كردند.

وي با اشاره به اينكه پيامبر(ص) چندين بار فرمودند اين آخرين سالي است كه من با شما هستم و شايد سال بعد مرا ملاقات نكنيد گفت: پيامبر(ص) با اين اعلام خواستند احساسات مردم را تحريك كرده تا متوجه چه كسي رهبر و جانشين بعد از ايشان است باشند.

آيت‌الله توكل با بيان اينكه رسول خدا(ص) از ارتداد برخي در زمان خودشان خبر دادند كه زمان ايشان با زبان جلو آمده و به ظاهر با حضرت بيعت كرده‌اند تصريح كرد: پيامبر(ص) مي‌فرمايند" آگاه باشيد فرداي قيامت كنار حوض كوثر يك عده از مردمان من برمن وارد مي‌شوند به آنها مي گويند از من دور شوند من مي‌گويم ربي آنها اصحاب من هستند چرابايد دور شوند خطاب مي‌آيد اينها افرادي هستند كه بعد تو حرفهايي در دين آوردند كه در دين نبود و سنتت را تغيير دادند ... و من از ايشان در نزد خداوند شكايت مي‌كنم.".

وي افزود: منظور نبي مكرم اسلام(ص) اين بود كه اين افراد در ميان خودتان است و اين جنايت را راه مي‌اندازند كه در ظاهر مسلمانند اما سنت پيامبر(ص) را تغيير مي‌دهند.

آيت‌الله توكل با اشاره به ذكر حديث ثقلين در واقعه غدير نيز گفت: در اين جا حضرت مي‌فرمايند كه براي رستگاري و نجات بايد هم به عترت و هم به قرآن در كنارهم چنگ بزنيد و حال آنكه برخي آمده و عترت را كنار مي‌گذارند و مخالفت مي‌كنند در حالي كه بعد از ذكر حديث ثقلين پيامبر(ص) از حاضرين اقرار گرفتند كه اين سخنان را شنيده‌اند كه اين دو در قيامت و در محشر با هم هستند و با هم در كنار آب كوثر برپيامبر(ص) وارد مي‌شوند.

وي با اشاره به كتاب بخاري كه مورد تاييد اهل سنت است گفت: با اين همه تاكيدي كه نبي مكرم اسلام (ص) در رابطه با جانشيني حضرت امام علي (ع) كردند در اين كتاب آمده در لحظات آخر زماني كه حضرت قلم و دوات خواستند تا چيزي را بنويسند كه گمراه نشويم آن يك نفر كه در اين كتاب ذكر شده با كمال وقاحت مي‌گويد پيامبراكرم(ص) بيمار است و نعوذ بالله هذيان مي‌گويد در حالي كه قرآن مي‌گويد كلام ما از حلقوم پيامبر(ص) مي‌آيد.

آيت‌الله توكل اظهار داشت: پيامبر(ص) در طول 23 سال رسالت خود خطبه‌هاي زيادي را خواندند اما خطبه غدير فراتر از آنها بود كه ايشان بر مردم واجب كردند كه حاضران به غائبان، پدران به فرزندان خود سينه به سينه تا قيامت بگويند درست آنرا بگيرند و نسل به نسل نقل كنند و فرمودند كه خداوند نيكو گرداند كار كسي را كه حرف مرا بگيرد در سينه اش قرار دهد و برساند به كسي كه اين حرفها را الان از من نمي شنود كه من امامت و وراثت را در نسل خودم تا قيامت قرار دادم و آنچه من مامورش بودم اين است كه برايتان مي‌گويم  كه هم براي حاضران و هم غائبان چه اينجا باشند و چه نباشد چه در دنيا باشد و چه بعد بيايند حجت است و برشما واحب است كه حاضرانتان به غائبان بگوييد.

اين استاد حوزه  علميه قم ادامه داد: اين همه مقدمات براي امري است كه بقاء اسلام و دين و زحمات پيامبر(ص) و اهداف خداوند به آن است كه اگر از بين برود از اسلام چيزي باقي نمي‌ماند لذا پيامبر(ص) پشت سرهم تاكيد مي‌فرمايند تا اگر فرد متوجه نيست از غفلت بيرون بيايد.

وي يادآور شد: اما از اين 140 هزار شاهد واقعه غدير بعد از رحلت نبي مكرم اسلام(ص) در آن سه شب متوالي كه حضرت امام علي(ع) و حضرت زهرا (سُ) سه شب در خانه همه مهاجر و انصار را براي ياري زده و فقط خواستند40 نفرشان براي ياري بيايند اما  فرداي آن روزها فقط 4 نفر مقداد، ابوذر، سلمان و زبير مي‌آمدند كه زبير نيز در آخر كار بيراهه رفت و نامردان آن روزگار حضرت را تنها گذاشتند و حضرت را خانه نشين كرده  حضرت زهرا(س) و محسنش را كشتند و 25 سال  اين شرايط را همچون استخواني در گلو برايشانتحميل كردند تا نهروان به وقوع پيوست و در نهايت مظلوميت در مسجد كوفه فرقش شكافته شده و به شهادت رسيد.

آيت‌الله توكل با بيان اينكه غدير با اثبات مظلوميت امام علي(ع) همراه است گفت: اين مظلوميت تا بدان جا است كه حتي جاسليق عالم مسيحي بعد از آنكه خليفه اول از دادن پاسخ به سوالهايش عاجز مي ماند و حضرت امام علي (ع) پاسخ سوالهايش را به آساني مي دهد نيز متوجه اين مظلوميت مي شود كه چگونه جانشيني پيامبر(ص) كه برازنده حضرت امام علي(ع) به ناحق از ايشان سلب مي شود و در پاسخ جاسليق كه مي گويد خليفه تويي و حقت را گرفتن  حضرت سخني مي گويند كه تقريبا مظمونش اين مي تواند باشد كه  حق كه خوب است زهراي من را هم كشتند و از اينجا است كه كلمه غدير همواره با اثبات حقانيت و مظلوميت حضرت اميرالمومنين امام علي (ع) همراه است.

 

 پايان پيام/س

 

 

 


زمان: 2017-11-12 13:00:03